Navigera

Värdering

Värdering är en viktig del i ateljéns verksamhet. Det kan röra sig om enskilda
instrument, men under åren har Barter också utfört större uppdrag åt t ex
Helsingborgs Symfoniorkester, Dalasinfoniettan, Norrlandsoperan m fl.

För en värdering behöver instrumentet normalt lämnas in i minst ett dygn.