Navigera

Försäljning

Vi säljer främst äldre mästarinstrument och stråkar.Ibland finns även nytillverkade
instrument som tillgodoser både musikstuderande och professionella musiker.

Vi köper även instrument och stråkar.


Exempel på instrument till försäljning:

VIOLINER:

Paul Blanchard, Lyon 1910,Raffaele Calace, Neapel ca 1915, Nicola Utili, Castelbolognese 1915, Joannes Uldaricus Eberle, Prag 1763
Elias Carlander, Stockholm 1767, Ch. J.B Collin Mezin , Paris 1889

ALTVIOLINER:

Walter Mayson, Manchester 1881, 40,5, C W F Otto, Stockholm ca 1880, 41, Gammal Füssen  tidigt 1700 tal, 41,
Wilhelm Herrwig Markneukirchen  sent 1800 tal 

Violonceller:

Etikett: G A Krausch (tysk ca 1880) ,  J Merciolle Paris 1912,  Tysk u. etikett omkr. 1900

Violinstråkar:

A. Lamy à Paris, C.N Bazin , A . Vigneron à Paris , A. Nürnberger, 
L. Bausch

Violastråkar:

F Lotte, J.S Finkel, U Johansson,  C.N Bazin, 

Violoncellstråkar:

A. Vigneron à Paris, C Thomassin à Paris,  L Morizot, Detta är enbart exempel på vad som finns tillgängligt och förändras kontinuerligt.