Navigera

Försäljning

Vi säljer främst äldre mästarinstrument och stråkar, men har även nytillverkade
instrument av kvaliteér som tillgodoser både ung musikstuderande och
professionella musiker.

Vi köper även instrument och stråkar.