Navigera

Välkommen till Paul C. Barter Violinateljé

Paul Barter har sedan 2004 sin ateljé i Carl Larssons födelsehus i Gamla Stan.

Verksamheten består huvudsakligen av större restaurationer av instrument från
1600-talet och framåt och dess stråkar.

I verksamheten ingår också värdering av instrument/stråkar.

 

Ateljé

ateljen

Entré

entre